กู้เงิน เพื่อ ขยายกิจการ

    กู้เงิน ทำธุรกิจ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินขยายธุรกิจ sme กู้เงินขยายกิจการ จัดหาแหล่งเงินทุน   

www.loans.zateer.com   

     

      

 
กู้เงิน

รับจัดหาวงเงิน

และ
บริการด้านสินเชื่อ
 


สายด่วน

081-2521672

คุณน้อง
 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณ น้อง

 
 
sponsor
 
จำหน่าย หัวน้ำหอม
 
ธุรกิจส่วนตัว
 
อาชีพเสริม
 
รายได้เสริม
 
รับแต่งหน้า ทำผม
 
รับโปรโมทเว็บไซต์
 
เพื่อนบ้าน

 
 
 
สินเชื่อบ้าน

 

รายละเอียด สินเชื่อ กู้เงิน เพื่อทำธุรกิจ
     หากท่านต้องการ กู้เงิน กู้เงินขยายธุรกิจ sme กู้เงินขยายกิจการ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินเพื่อทำธุรกิจ พร้อมบริการ จัดหาแหล่งเงินทุน ทำราคาสูง รับประกัน ไม่ต้องรอนาน รับรองผลแน่นอน ดัวยทีมงานที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ปรึกษาฟรี ทั่วประเทศไทย....        

รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ

กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( One-asset)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ชั้น 5 อาคารเกษรเพลซ เลขที่ 999 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 2656-1200 ต่อ 2802-2804

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel: 0-2283-5353

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการเงินกู้บัวหลวงเพื่อ SMEs บริการเงินกู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 Tel: 2645-5555

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงไทย SMEs บริการเงินกู้ยืมแก่ SMEs ภายใต้โครงการต่าง ๆ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel:0-2255-2222

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อกรุงศรี SMEs
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2296-3000

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SBEs)
Tel: 2777-7777

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) โครงการสินเชื่อนอกภาคการเกษตร (สินเชื่อเพื่อSMEs)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Tel: 0-2280-0180 ต่อ 2027

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธนส EXIM Bank) บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจนำเข้า ส่งออก
ศูนย์บริการสินเชื่อผู้ส่งออกรายย่อย ธสน. สำนักงานใหญ่ ชั้นล็อบบี้ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel: 2271-3700 , 2617-2111 ต่อ 1310-1316

ธนาคารออมสิน บริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2299-8000 ต่อ 2110-3 , 0-2299-8451

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลให้บริการด้าน การค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่อยู่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 Tel:(02) 308-2741 (อัตโนมัติ 12 เลขหมาย)

บริษัท นครหลวง-โชวา สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) การให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ
ที่อยู่ บริษัท นครหลวง-โชวา ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1091/179-181 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel: (0)2651-6442-51

ธนาคารทหารไทย บริการเพื่อธุรกิจเอส เอ็ม อี
ที่อยู่ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel:(0)2299-1111, 0-2617-9111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บริการเพื่อธุรกิจเอส เอ็ม อี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย Tel: 02 470-1122, 02 470-1199

ตลาดหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02 229 2000, 02 654 5656

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) โครงการเงินกู้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่อยู่ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้นที่ 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel: 0-2201-3700-10

ข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wbj&group=37

รายละเอียด สินเชื่อ กู้เงิน เพื่อทำธุรกิจ
     หากท่านต้องการ กู้เงิน กู้เงินขยายธุรกิจ sme กู้เงินขยายกิจการ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินเพื่อทำธุรกิจ พร้อมบริการ จัดหาแหล่งเงินทุน ทำราคาสูง รับประกัน ไม่ต้องรอนาน รับรองผลแน่นอน ดัวยทีมงานที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ปรึกษาฟรี ทั่วประเทศไทย....        

หากถ้าท่านยื่นกู้ ไม่อนุมัติ สักที รอแล้วรอเล่า เสียเวลาโดยใช่เหตุ

สายด่วนเลยครับ

081-2521672  คุณ น้อง
รับรอง
อนุมัติ แน่นอน


 

Copyright © 2006 - 2007  All Rights Reserved and Powered By .staporn chayasit